Nieuwe regelgeving, adviezen, en QR-codes; zoveel mensen zoveel wensen. Maar hoe dan bij schietsportvereniging Op de Korrel?
Het is inmiddels bekend dat er vanaf vandaag, 25 september 2021, nieuwe regels gelden voor onder andere de horeca en sportverenigingen.
Vanaf dinsdag 28 september 2021 is er op de normale clubavonden een duidelijke scheiding aangebracht tussen het horecagedeelte (waar men alleen toegankelijk is met een QR code bewijs) en het schietgedeelte. Dit zal tevens de opstelling zijn voor wedstrijden, zoals de aankomende Internationale Open Wedstrijd vanaf 2 oktober.
Komt men alleen sporten (schieten) en wordt er geen gebruik gemaakt van de horeca dan is een QR code bewijs niet noodzakelijk. Sporters komen binnen en kunnen zich in de ruime kleedruimte omkleden voor de sportbeoefening. Wilt men vóór of na het sporten toch wat nuttigen dan moet hij of zij een QR code bewijs kunnen laten zien.
Verder adviseren wij de 1,5m te blijven toepassen daar waar mogelijk. Tijdens de Internationale Open Wedstrijd zal het aantal beschikbare banen dan ook gelijk blijven als in de uitnodiging aangegeven. Verder blijft de verplichte reservering van kracht, die via de website te plaatsen is.