Rondom de oprichtingsdatum van schietsportvereniging Op de Korrel wordt zoals in principe ieder jaar, de Algemene Ledenvergadering georganiseerd. Afgelopen 22 maart kwam de helft van de ca. 110 leden tezamen om zaken te bespreken van afgelopen jaar en natuurlijk de toekomst. Ook werden hierbij een aantal leden in het zonnetje gezet.
Afgelopen jaar bestond sv. Op de Korrel 60 jaar, waar even kort op terug geblikt werd. Natuurlijk kwamen actuele onderwerpen voorbij, zoals het energieverbruik, de kosten en de begroting. Er gaat gewerkt worden aan een energie neutrale vereniging en hierover werden de leden bijgepraat.
Er vond een prijsuitreiking plaats van de Interne Competitie en de Nederlandse Kampioenen werden gehuldigd. Johan Huibers, Ben Huibers en Joop Hendriks ontvingen een aandenken voor hun kampioenschap voor Teams Luchtgeweer opgelegd. Het team Nederlands Kampioen Luchtgeweer Staand Veteranen met Richèl Rensen, Marco van Woudenberg en Leny Huisman mocht ook een medaille in ontvangst nemen.
Daarna was het de beurt aan de 5 jubilarissen in 2023. Er waren zilveren speldjes voor het 25-jarig jubileum van Henk Graven, Piet Spanbroek, Sjaak Polman en Patrick Brom. Een speciaal aandenken, de tweede maal in de verenigingsgeschiedenis, was er voor 60-jaar jubilaris Ben Huibers.
Het was een goede vergadering, waarbij de leden op de hoogte gebracht zijn door verschillende commissie sprekers en er twee nieuwe bestuursleden aangesteld konden worden.