Het eerste evenement in het nieuwe schietseizoen wordt steevast op de 3e zondag van september bij sv. Op de Korrel georganiseerd: de Kruisboogmarathon. In 2022-2023 gaan we uit van een "normaal seizoen", oftewel geen corona regels. Op de Korrel gaat met een draaiboek van welleer de uitdaging aan om dit jaar de marathon als vanouds te organiseren.
Dit jaar gaan we voor een 28e editie. De wedstrijd wordt verschoten op Zondag 18 September 2022 van 11.00 uur tot 17.00 uur, waarna aansluitend de Gerard Tap Wisseltrofee zal worden uitgereikt.
Deelnemers dienen een half uur voor aanvang van de wedstrijd aanwezig te zijn, in verband met de baannummer verloting.
Het totaal aantal schoten bedraagt 250, als volgt te verschieten;

  • Het eerste uur 4 proefschoten en 50 wedstrijdschoten.
  • Ieder uur hier opvolgend 40 wedstrijdschoten, zonder proef.
  • De wedstrijd wordt verschoten conform de door de NKB vastgestelde reglementen (deelnemers hoeven geen lid te zijn van een bond).

Voor iedere schutter zijn er 2 broodjes ham/kaas en 2 consumptiebonnen ter beschikking.
Ter dekking van de kosten is een vergoeding van € 10,- noodzakelijk, dit te voldoen voor aanvang van de wedstrijd.
Deelnemers hoeven geen lid te zijn van enige schietbond.

Liefhebbers en nieuwe deelnemers/uitdagers graag uiterlijk 7 september aanmelden voor deelname. Mochten er schutters in de kennissenkring zijn die deze uitdaging aankunnen en interesse hebben, laat dat dan even weten.

Opgave en meer informatie via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.