Het eerste evenement in het nieuwe schietseizoen wordt steevast op de 3e zondag van september bij sv. Op de Korrel georganiseerd: de Kruisboogmarathon. Ook in 2021-2022 zal alles in een speciaal jasje gegoten moeten worden omtrent corona maatregelen en mogelijke ontwikkelingen, maar Op de Korrel gaat de uitdaging aan om ook dit jaar gewoon de marathon te organiseren.
Dit jaar gaan we voor een 27e editie. De wedstrijd wordt verschoten op Zondag 19 September 2021 van 11.00 uur tot 17.00 uur, waarna aansluitend de Gerard Tap Wisseltrofee zal worden uitgereikt.
SV Op de Korrel houdt zich natuurlijk aan de op dat moment geldende landelijke regels omtrent Corona. Dit houdt onder meer in dat we 1.5 meter afstand van elkaar houden, de juiste hygiëne mogelijkheden gefaciliteerd zijn en er een sterke voorkeur voor PIN-betalingen is. Verder geldt er een registratieplicht voor elke bezoeker en blijft de regel: thuisblijven bij gezondheidsklachten.
Deelnemers dienen een half uur voor aanvang van de wedstrijd aanwezig te zijn, in verband met de baannummer verloting.
Het totaal aantal schoten bedraagt 250, als volgt te verschieten;

  • Het eerste uur 4 proefschoten en 50 wedstrijdschoten.
  • Ieder uur hier opvolgend 40 wedstrijdschoten, zonder proef.
  • De wedstrijd wordt verschoten conform de door de NKB vastgestelde reglementen (deelnemers hoeven geen lid te zijn van een bond).

Voor iedere schutter zijn er 2 broodjes ham/kaas en 2 consumptiebonnen ter beschikking.
Ter dekking van de kosten is een vergoeding van € 10,- noodzakelijk, dit te voldoen voor aanvang van de wedstrijd.

Liefhebbers en nieuwe deelnemers/uitdagers graag uiterlijk 11 september aanmelden voor deelname.

Opgave en meer informatie via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.