Na lange tijd is de competitie van het “Bedrijvenschieten” nieuw leven in geblazen. Met succes is de competitie door 14 teams uit 8 bedrijven tot een goed eind gebracht, met de ere prijs voor team 2 van SMB Willems.

De eerste editie van het “Bedrijvenschieten”, na een onderbreking van liefst elf jaar, zit er weer op. Terugkijkend mag de organisatie concluderen, dat het een geslaagde herstart is geweest, ook al kunnen er of misschien moeten er zelfs een aantal kritische kanttekeningen worden geplaatst. Zo bleven er tijdens de finaleavond schutters zondermeer weg en moest er een team tijdens deze avond om disciplinaire reden worden gediskwalificeerd. Zaken, die toch enige afbreuk doen aan de doelstelling van een dergelijk evenement.

Helaas kon ik door privéomstandigheden niet aanwezig zijn tijdens de finaleavond en heb ik uit tweede hand vernomen hoe de avond verlopen is en dat was buiten het eerder geschetste bijzonder positief. Daarom mag ik er dan ook vanuit gaan, dat er zeker een vervolg komt en dat het aantal deelnemers volgend jaar groter zal zijn. Tijdens de voorronden heb ik zelf mogen ervaren, dat het enthousiasme onder de deelnemers groot was en dat men met het verstrekte scoreresultaat, inclusief schotbeeld van de geweerschoten bijzonder te spreken was.

Dit jaar namen er 14 teams (uit acht bedrijven) met in totaal 56 schutters aan de voorronden deel, waarna aan de afsluitende finaleavond de beste schutter van elk team deelnam plus alle dames die aan het toernooi hadden deelgenomen.

Zowel bij de dames als bij de heren werd het een spannende strijd en werd eens te meer aangetoond, dat er buiten onze vereniging nog heel veel talentvolle schutters rondlopen.

Vanaf deze plaats wil ik iedereen dankzeggen, die op enigerlei wijze heeft  bijgedragen tot het succes van dit evenement.

Uitslagen

Heren

1. Mike Kerkman, I.B. Hans van ’t Hullenaar 1 met 261 punten

2. Mike Pauwelsen, I.B. Hans van ’t Hullenaar 2 met 257 punten

3. Hans te Donkelaar, SMB Willems 2 met 256 punten

 

Dames

1. Annemiek Stens, Maquette Studio STENS 2 met 242 punten

2. Margriet Harteman, Reisburo Nijenhuis 1 met 241 punten

3. Jeanette Hendriks, Siefkes Financieel Advies 1 met 237 punten

 

De ereprijs: Het Halve Varken werd gewonnen door het team van SMB Willems 2 met 18 geschoten tienen.