Daar zijn ze dan, de uitslagen. Inmiddels hebben de deelnemers en deelnemende verenigingen de uitslagen als digitaal uitslagenboekje via de opgegeven emailadressen in ontvangst kunnen nemen. Er zijn 282 inschrijvingen verwerkt tijdens deze 43e editie van de Internationale Open Wedstrijd, waarbij de deelnemers zich op verschillende onderdelen met elkaar hebben kunnen meten. Naast de individuele wedstrijden zijn er 93 deelnemers ingeschreven voor het Teilerschieten, verdeeld over 3 disciplines.
Alle resultaten en schotbeelden uit de “Live”-viewer blijven beschikbaar op onze website. Foto’s gemaakt door Frank Streng zijn beschikbaar in zijn IOW album, bereikbaar via onze website.
De organiserende commissie is zeer verheugd, op een bijzonder sportief verlopen wedstrijd te kunnen terugzien. Dit was mede mogelijk dankzij de opstelling van de deelnemers en de grote groep vrijwilligers binnen de vereniging die zich daarvoor hebben ingezet.
Bij aanvang van de organisatie van deze IOW heeft de commissie besloten om opnieuw in

elke jeugdklasse prijzen voor de behaalde plaatsen 1, 2 en 3

uit te reiken. Door de sterke geografische spreiding van de deelnemende schutters in combinatie met de diverse wedstrijddata heeft SV Op de Korrel er als gebruikelijk voor gekozen geen formele prijsuitreiking plaats te laten vinden. Schutters die op basis van hun resultaten in aanmerking komen voor één van de trofeeën zijn daarom gevraagd met de commissie contact op te nemen voor het afhalen of de verspreiding hiervan, liefst via email op This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
Gewonnen waardebonnen zijn toegezonden aan de prijswinnaars en de gewonnen geldprijzen bij het Teilerschieten zijn op de bij de commissie bekende rekeningnummers overgemaakt.
De organisatie dankt ieder voor de sportieve deelname en zien de bezoekers gaarne terug op de vereniging, bijvoorbeeld volgend jaar wanneer de 45e Internationale Open Wedstrijd georganiseerd zal worden.