Na wat afsluitingsorganisatie zijn alle cijfers weer netjes op een rij gezet en kunnen de definitieve uitslagen gepresenteerd worden. In totaal hebben wij 366 inschrijvingen mogen verwerken, waarbij de deelnemers zich op verschillende onderdelen met elkaar hebben kunnen meten. Naast het bestaande Teilerschieten waar 127 deelnemers verdeeld over 3 disciplines zich inschreven, zijn er 7 Teams van 5 schutters opgegeven door 5 verschillende verenigingen.

De Wedstrijd
Als organiserende commissie zijn wij verheugd, op een bijzonder sportief verlopen wedstrijd te kunnen terugzien. Dit was mede mogelijk dankzij de opstelling van de deelnemers en de grote groep vrijwilligers binnen onze vereniging die zich daarvoor hebben ingezet. Door de sterke geografische spreiding van de deelnemende schutters in combinatie met de diverse wedstrijddata heeft SV Op de Korrel er ook dit jaar voor gekozen geen formele prijsuitreiking plaats te laten vinden. Jeugdschutters die op basis van hun resultaten in aanmerking komen voor één van de trofeeën vragen wij daarom met ons contact op te nemen voor het afhalen of de verspreiding hiervan. Dit liefst via email op This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., of telefonisch via 0481-464753 op dinsdag- en vrijdagavond. Gewonnen waardebonnen zullen worden toegezonden aan de prijswinnaars en de gewonnen geldprijzen bij het Teilerschieten zullen op de bij ons bekende rekeningnummers worden overgemaakt.

40e Editie special
Wegens deze 40e editie is er een artikel opgenomen in het officiële uitslagenboekje, te vinden op pagina 2 (en onderaan deze webpagina), waarvoor natuurlijk dank aan de auteur, Sjaak de Keijzer.
De speciale prijzen voor het vieren van de 40e editie zijn na de wedstrijd verloot met behulp van een deelnemer, afkomstig van een andere vereniging. De prijzen zijn inmiddels bij de winnaars. Veel plezier daarmee!

Uitslagenboekje
Het officiële uitslagenboekje is te vinden onder de link. Het scoreoverzicht blijft zichtbaar via de website, net als de "Live" schotbeelden.

Foto's
De foto's van Frank Streng zijn te vinden via de link naar zijn Flickr-account.

 

Veertig jaar topevenement bij SV Op de Korrel Bemmel

 

Een 40e editie nodigt uit tot een terugblik. Hoe is het zo gekomen, hoe is het ontstaan, wat is er in de tussentijd allemaal gebeurt. Een kort resume hoe het huidige evenement is geworden zoals het geworden is. Een sportieve happening waaraan in de loop der jaren veel schutters plezier hebben beleefd, maar er ook zullen zijn, die hun/haar verwachtingen niet hebben waar weten te maken.
Het is allemaal begonnen in het jaar 1967 toen de vereniging haar eerste lustrum vierde en het toenmalige bestuur het idee opperde om een open wedstrijd te organiseren. Voor de Nederlandse Luchtbuks Federatie N.L.F. was dat aanleiding om ook een steentje bij te dragen door de vereniging aan te wijzen om ook het Nederlands Kampioenschap te organiseren. U begrijpt het eerste treffen was alleen weggelegd voor luchtgeweerschutters! Mede door deze combinatie, kampioenschap annex open wedstrijd kwamen er zo’n 500 schutters van 200 verschillende verenigingen op het evenement af. Dat overigens werd gehouden in een nabijgelegen manege, waarin 40 banen waren uitgezet.
Het initiatief werd echter het jaar daarop niet herhaald. In 1969 volgde de tweede editie, terwijl bij het tweede lustrum in 1972 het evenement pas een vervolg kreeg. Er ontstond wel enige vertraging. Met name werd de vertraging veroorzaakt door perikelen rond verandering van accommodatie en bouw, c.q. verbouw van een meer definitief onderkomen.
Na jaren van stilstand met betrekking tot de organisatie van een open wedstrijd werden in 1982 weer plannen beraamd om de draad weer op te pakken. Zo gebeurde het dat in oktober 1983 een vervolg kon worden gegeven aan de organisatie van onderhavig evenement. Vanaf dat moment ontstond er een vaste lijn in de organisatie van de open wedstijd.
Een evenement, dat door de jaren heen sterk is geëvalueerd. Begonnen als een Luchtgeweer gebeuren (in die tijd ook wel oneerbieding luchtbuks genoemd!) kwam daar in 1992 ook het Luchtpistool bij. In 2001 werd daar het Klein Kaliber Pistool aan toegevoegd, gevolgd een jaar later door het onderdeel Kruisboog. Zo ontstond er een breed scala aan schietsportactiviteiten waar mede de vereniging zich wist te promoten.
Ook een paar - je zou kunnen zeggen ludieke onderdelen - werden aan het programma toegevoegd, zoals de recordmedaille in 1999 en het teilerschieten in 2011. Onderdelen waar een stimulerende werking vanuit gaat om steeds beter te presteren.
Helaas is in de loop van de tijd een onderdeel geschrapt en wel het schieten in teamverband (korpsen). De steeds verder teruglopende belangstelling heeft de organisatie in 2006 genoopt daar afscheid van te moeten nemen. Echter is er vanaf  2017 weer een vorm van schieten in teamverband en wel met gemengde verenigingsteams van 5 schutters. Voor onze wedstrijd leverde dat tot dusver respectievelijk 8 en 10 teams op in de afgelopen twee jaar. Hopelijk zet die stijgende lijn zich de komende jaren door.
Bekijken we de belangstelling tot deelname gedurende de afgelopen jaren dan kunnen we ook daarin enige fluctuatie zien. Enerzijds, zoals boven aangegeven door uitbreiding van de schietsportonderdelen, maar ook door verandering van accommodatie. Sedert 1996 maken wij nu gebruik van de huidige schietsport ”tempel” en moeten we (helaas) constateren, dat we in 1995 ongeveer hetzelfde aantal schutters te gast hadden als in 2018. Hoe komt dat, zult u zich afvragen. Een aantal maatschappelijke ontwikkelingen spelen hierbij een belangrijke rol. Aangezien het niet de plaats is om daar uitgebreid op in te gaan wil ik mij beperken tot één facet en dat is het veranderde bestedingspatroon van de mensen. Er worden andere prioriteiten gesteld.
Aan het slot van dit resume van 40 jaar open wedstrijd van SV Op de Korrel wil ik alle schutters, belangstellenden, ca. bedanken voor hun aanwezigheid en graag tot volgend jaar.
Sjaak de Keijzer