Zoals elk jaar stond de Algemene Ledenvergadering (ALV) op het programma, omstreeks de oprichtingsdatum van de vereniging. Voorafgaand aan de verjaardag op de 25e, waarop sv. Op de Korrel 55 jaar bestaat, werd de Algemene Ledenvergadering op vrijdag 24 maart gehouden.
Met een erg goede opkomst van vele leden werd er terug gekeken op voorgaand jaar en werden er zaken besproken die gericht zijn op de toekomst. Cijfers van de financiële kant worden voorgelegd, maar ook statistieken van bijvoorbeeld de Interne Competities en algemeen behaalde resultaten bij de verschillende disciplines.

Een mooi cijfer wat gebruikt wordt op een avond als deze, is het jubilaris cijfer. Dit jaar is er een 25-jarige jubilaris; Marjolein Verheijen-Volmeijer is namelijk een kwart eeuw in het midden van sv. Op de Korrel. Raakvlakken met de vereniging mogen duidelijk zijn, als dochter van de huidige voorzitter. Maar zij heeft zeker ook zelf haar plaatsje in de vereniging verdient, zowel op sporttechnisch vlak in de discipline luchtgeweer als op vrijwillige inzet. Meer dan 2 periodes heeft ze namelijk de bestuursfunctie van Penningmeester invulling gegeven en helpt nog steeds mee met de jaarlijkse balans overzichten.
Als blijk van waardering mocht Marjolein het zilveren Op de Korrel speldje in ontvangst nemen, met natuurlijk een mooi bosje voor op de vaas.

 

Een ander die deze avond gefeliciteerd mocht worden, is de Interne Competitie deelnemer die jaarlijks bepaald wordt als hoogste stijger. Op basis van het gemiddelde van het voorgaand jaar wordt gekeken welke schutter er de hoogste verbetering heeft in zijn of haar jaar-gemiddelde. In 2016 was dit één van onze visueel beperkte schutter, namelijk Benjamin Masselink. De wisselbokaal kreeg hij in ontvangst, waarop vele schutters hun naam terug kunnen vinden. Daarnaast mocht er een bosje bloemen mee naar huis.