Bij sv. Op de Korrel te Bemmel wordt met kruisboog, luchtgeweer, -pistool en kleinkaliber (vuur-) wapens op 10 en 12 meter afstand geschoten. Maar de algemene 1,5m afstand is een extra maat waar alle schutters tegenwoordig mee geconfronteerd worden. Hoe wordt dit in een sportvereniging met gefixeerde schietport punten georganiseerd?
Het maximaal aantal aanwezigen binnen het verenigingsgebouw is natuurlijk één ding, waar een maandplanning voor is opgesteld zodat elk lid minimaal één maal per week zijn of haar sport en recreatiemoment krijgt. Maar als deze leden binnen het verenigingsgebouw aanwezig zijn, zal er nog steeds gekeken moeten worden naar het afstand houden. Een schietpunt fysiek opschuiven is namelijk geen optie. Vandaar ook dat de helft van de schietpunten zijn afgesloten voor gebruik. Voor sv. Op de Korrel geldt dat zij zich gelukkig mogen prijzen met een accommodatie die op de bovenverdieping 25 schietpunten heeft, één van de ruimste (lucht-) schietsport accommodaties van Nederland. Er kunnen dan ook 13 schutters tegelijk hun luchtwapen of kruisboog sport uitoefenen. De benedenverdieping heeft 8 schietpunten, waarbij regulier 4 schutters hun vuurwapen sport kunnen uitoefenen en met extra schermen kunnen deze banen zelfs alle 8 ingezet worden.
De kantine is anders ingedeeld, zodat er ruimere zit mogelijkheden zijn. Maar ook de dartsport diende een aanpassing te ondergaan, om aan de regels van de 1,5m te kunnen voldoen. De opstelling van normaal 3 dartbanen naast elkaar is herzien naar 2 door de middelste baan voorlopig af te sluiten. Het elektronische telsysteem, een mooie extra binnen de vereniging, sluit goed aan bij de opstelling van de twee dartbanen.
Onderstaand een aantal foto’s van o.a. de ruime “1,5m schietbanen”, die natuurlijk gewoon een lengte van 10m hebben. De schutters staan nu zelfs 2m uit elkaar.

Sinds 1 juli mochten verschillende sportverenigingen hun deuren weer openen. Dit mits er volgens de huidig geldende regels bezocht kon worden en de faciliteiten daar waar nodig, aangepast zijn. Zo ook sv. Op de Korrel te Bemmel, waar al vrij vlot gewerkt werkt aan de maatregelen na de afgegeven corona sluiting.
Het afstand houden bij bezoek is natuurlijk één van de meest belangrijke zaken waar de leden zich aan moeten houden, maar ook de extra faciliteiten omtrent hygiëne moesten georganiseerd worden. Zo zijn er vele schietbanen geblokkeerd, waardoor tussen alle sporters de extra afstand te halen is. Maar afstand tijdens het beoefenen van de sport is niet alles; de kantine heeft wat dat betreft de grootste uitdaging. Er zijn schermen geplaats en specifieke bestel, afhaal en betaal punten aan de bar, waarbij een pin voorziening is georganiseerd. Extra hygiëne voorzieningen bij binnenkomst en toiletbezoek en zelfs per verdieping een protocol v.w.b. het desinfecteren. Maar met meer dan 100 leden tegelijk binnen het verenigingsgebouw, worden de gestelde regels onhaalbaar. Vandaar ook dat er een planning is opgesteld, verdeeld over meer verenigingsopeningen, om alle leden de mogelijkheid te kunnen bieden hun sport en sociale samenzijn te beleven. En de zomerstop is geannuleerd, want dit jaar is er een voorjaarsstop geweest.
Voorlopig zal er dan ook alleen volgens deze planning bezocht mogen worden. Introducées worden niet toegelaten, maar hier zal op een later moment zeker op teruggekomen worden.
Om alle regeltjes en protocollen inzichtelijk te maken en houden, kan via de link het overzicht bekeken worden.

Voorlopige gereserveerde openingstijden verenigingsgebouw.

di. 10:00 - 12:00
di. 20:00 - 23:00
wo. 20:00 - 23:00
do. 20:00 - 23:00
vr. (jeugd) 19:00 - 20:30
vr. 21:00 - 23:00

Heel Nederland heeft er mee te kampen en zo ook de sportverenigingen; het Corona virus. Na adviezen vanuit de overheid, RIVM en voor schietsportverenigingen natuurlijk de aangesloten bond KNSA en de NOC-NSF, is het besluit genomen sv. Op de Korrel te sluiten voor de komende periode.

Verenigingsactiviteiten
De komende weken zullen er geen verenigingsactiviteiten plaatsvinden, zoals de reguliere verenigingsopeningen van de dinsdag ochtend, avond en vrijdagavond. De extra trainingsmogelijkheden op de woensdag avond komen tevens te vervallen.
De Algemene Leden Vergadering van woensdag 25 maart wordt verplaatst naar een nog nader te bepalen datum.

Competitie wedstrijden
Vanuit de bonden en competitieleiders zijn de berichten inmiddels verspreid, dat er voorlopig geen competitiewedstrijden zullen zijn. Het gaat hierbij om zowel Darts als Luchtwapens en eventueel Kruisboog.

Op de Korrel Open
De eerste voorronde van de Op de Korrel Open staat voor de ingeschreven teams gepland op 03 April. Voorlopig blijft deze datum staan, maar bij wijzigingen zal de commissie hierover contact opnemen met de ingeschreven teamleiders.

De vereniging wenst ieder het beste en hoopt snel de deuren weer te kunnen openen voor een sportief, gezellig maar vooral veilig samenzijn.

Het jaar 2019 is om en wat gaat de tijd toch snel. Terugkijkend op het afgelopen jaar, zijn er weer een aantal mooie een geslaagde evenementen de revu gepasseerd en hebben vele sportschutters onze vereniging bezocht. In 2020 doen we het wat rustiger aan, maar de gebruikelijke evenementen staan gewoon op het programma.
Natuurlijk ving afgelopen 2019 aan met de Internationale Pistoolnacht, waar voor het eerst een dame de hoogste trede algemeen mocht beklimmen en de Siefkes Wisselbokaal in ontvangst mocht nemen. Tevens stond januari in het teken van de Interne Competitie Finales voor alle disciplines binnen de vereniging en werd in februari de 5e Luchtgeweermarathon georganiseerd. In maart was er voor de Kleinkaliber Pistool schutters het Districtskampioenschap 10m, als navolging op de AK voor het zelfde seizoen vóór de feestdagen.
Voor geïnteresseerden uit de regio, werd het Ondernemersschieten in 2019 omgedoopt tot de Op de Korrel Open. Hier konden voor het eerst allerlei teams voor aangemeld worden, dus ook familie, vrienden, buurtverenigingen, etc. Deelnemers mogen geen lid zijn bij een schietvereniging, maar de "geoefende leek" uit voorgaande edities komt in het klassement toch bovendrijven. Het was een mooi, geslaagd en volgepakt evenement.
Dan volgende er in mei een groot evenement, namelijk de Landelijke Klassekampioenschappen Luchtwapens gecombineerd met de Nederlandse Kampioenschappen Luchtwapen Teams. In totaal kwamen hier 440 deelnemers op af, waar dan ook door alle vrijwilligers erg hard voor gewerkt is. Na de zomerstop van juli / augustus, werd de 30e augustus het 5e Invitatie Team Toernooi Darts gespeeld. Na spannende ronden mocht de bokaal terug de vitrine van de Op de Korrel darters gezet worden. Daarna volgde de 25e Kruisboogmarathon in september. Winnaar van deze lustrum editie was Geeuwke van der Heide met 2462 van de maximale 2500 punten. In oktober stond dan de 40e editie van de jaarlijkse Internationnale Open Wedstrijd op het programma, waar maar liefst 366 inschrijvingen voor verwerkt mochten worden. Tevens is er door Sjaak de Keijzer een mooie terugblik op 40 jaar Open Wedstrijd gemaakt, wat zeker het lezen waard is; Veertig jaar topevenement bij SV Op de Korrel Bemmel
N
aast deze evenementen werden door de sporters van sv. Op de Korrel natuurlijk aan de verschillende competities deelgenomen, zoals 4 teams in de Team Competitie Gelderland, Kruisboog Wintercompetitie en natuurlijk de competitie van de Rivierenland Darts Bond. Maar ook individuele evenementen, zoals Afdelings-, Districts- en Nederlandse Kampioenschappen stonden voor de sporters op het programma, waaruit vele mooie resultaten volgenden. Speciaal blijven natuurlijk altijd de Nederlandse Kampioenen, waarbij Frank Streng Nederlands Kampioen KKP 10m en Nederlands Kampioen LP Veteranen is geworden. Het Heren Team met Nick Vlasblom, Guido Rensing en Gerico de Vries werd Nederlands Kampioen in de discipline Luchtpistool.
Kortom, er was een vol en druk programma in 2019, voor zowel de sporters maar zeker ook voor de vrijwilligers. In 2020 doen de vrijwilligers het wat rustiger aan, maar zoals gezegd zullen de gebruikelijke evenementen gewoon georganiseerd worden. Met als eerste natuurlijk de Internationale Pistoolnacht op 10 en 11 januari.

Sv. Op de Korrel wenst alle sporters een gezond, gezellig, sportief en doeltreffend 2020! Tot ziens bij onze vereniging.

Tijdens de IOW en latere in de maand oktober, zijn er omleidingen actief en kan vanaf de oostrichting Bemmel niet of deels ingereden worden. Het gaat om de weekenden van vr. 11 t/m 14 oktober, do. 17 t/m 21 oktober en als reserve weekend van vr. 25 t/m 28 oktober.

Omleidingen worden natuurlijk aangegeven, maar bijgaand alvast een afbeelding met mogelijke routes vanaf de A15 knooppunt Valburg en A325 vanuit Arnhem-Gelredome. Vanuit Nijmegen is tevens de afslag t.h.v. Pathé Nijmegen te gebruiken en via Oosterhout de westzijde van Bemmel in te rijden. Vanuit Huissen kan er vóór de afsluiting rechts aangehouden worden om via de noordzijde Bemmel door te rijden.
Meer informatie is o.a. te vinden op de websites:
https://www.gelderland.nl/N839
https://www.lingewaard.nl/werkzaamheden-en-wegafsluitingen-van-elkweg-n839

We wensen ieder een veilige reis naar onze vereniging!